USB recykling plants.

Rigtige mange planteakvarister klipper og studser deres planter, det er synd hvis alle disse planter bare skal smides til ”småt brændbart”. I stedet lad os passe på og genbruge det og lad andre akvarister få glæde af dem.

USB Gødning stiller messestanden til rådighed. På standen kan du gratis bytte, eller bare forære dine planteoverskud væk, til andre akvarister. Det være sig - Klip, skud, andet planteoverskud fra dine akvarieplanter eller bare planter du ikke ønsker at have mere.

USB – Recycling Plants er ikke en salgsstand.

Du har nu muligheden for at få/bytte dig til andre og flere akvarieplanter.

USB retur emballage. 

USB-Gødning tager de tomme flasker fra gødningen retur, og genbruger dem, hvis det er muligt, eller bortskaffer dem på en miljørigtig måde. Vi betaler tilmed for returflaskerne. 10 kr. for brugte USB flasker. Beløbet fratrækkes ved køb af nyt produkt, i samme størrelse.

For at det hele ikke skal gå op i fragt, som både koster penge og bruger unødigt transport, så kan flasker indleveres på Messer, Udstillinger og Foredrag eller hvor USB-Gødning deltager. USB laver et regnskab over indleveret flasker, som så fratrækkes ved senere køb, af samme størrelse.

Saml gødningsflaskerne og aflevere dem til os på næste Messe, Udstilling, Foredrag eller bare når vi mødes.

Så er vi fælles om at værne om miljøet.

Tryksager.

Alt vores tryk, det være sig labels, folier, flyvers, prislister, indlægssedler og lign. trykkes på genbrugspapir, hvis det er muligt.

Forsendelse.

Pap, tape og andet forsendelses materialer, indkøbes så miljørigtigt som muligt. USB Gødning henstilliger til at vores bruger også sotere og/el. genbruger affaldet miljørigtigt.

Emballage.

Vores bægre til gødningskugler i miljørigtig emballage.