Pga covid 19 er alle aktiviteter foreløbig aflyst.

Dog håber vi pt. at næste Akvarie-messe er i Viborg d. 2. og 3. Okt. 2021.